16. davčno-finančna konferenca 2016


29. in 30. SEPTEMBER 2016


Portorož, Slovenija

Kongresni center hotela Slovenija

Povezovanje davčnih, finančnih in računovodskih vsebin ter osvežitev pravnega znanja


Davčno-finančna konferenca tradicionalno prinaša nove, sveže in zanimive vsebine z davčnega, računovodskega in finančnega področja. V letu 2015 smo dodali še delček nujno potrebnih pravnih znanj in tako bomo nadaljevali tudi v letu 2016.

Vabljeni, da nas spremljate in se nam konec septembra (29. in 30.) pridružite v Portorožu!


O KONFERENCI 2015

Napoved programa

Organizator si pridržuje pravice do sprememb v programu.

29. SEPTEMBER
9:00-9:30

Sprejem udeležencev & kava za dobrodošlico

9:30-9:45

Otvoritev in pozdrav organizatorjev

OSVEŽIMO PRAVNA ZNANJA

9:45-10:10

Korportivno upravljanje & novi Kodeks upravljanja za nejavne družbe

Borut Zajc, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

10:10-10:35

Sprostitev drugih rezerv iz dobička za namen izplačila dividend/dobička

Aleš Avbreht, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

10:35-11:00

ZFPPIPP - novosti

11:00-11:15

R a z p r a v a

11:15-11:35

Odmor za kavo in druženje

AKTUALNE FINANČNE VSEBINE z delavnico

11:35-12:00

Predavanje (točen naslov bo objavljen kmalu)

12:00-12:25

Predavanje (točen naslov bo objavljen kmalu)

12:25-12:50

Predavanje (točen naslov bo objavljen kmalu)

12:50-13:05

R a z p r a v a

13:05-14:30

Odmor za skupno kosilo

14:30-15:00

Komunikacija finančnikov z ostalimi deležniki

15:00-16:20

Kako se pogajati z bankami za kredit (pogajalske tehnike & potrebna strokovna znanja) - DELAVNICA

16:20-16:40

Odmor za kavo in druženje

AKTUALNI DAVČNI IZZIVI - 1. del

16:40-17:05

Vrednotenje nepremičnin za javne namene

Mag. Dušan Mitrović, Geodetska uprava RS (vabljen)

17:05-17:30

Kazenski davčni postopki

Mag. Roman Završek, Odvetniška pisarna Završek, o.p., d.o.o.

17:30-17:55

Anomalije osebnih davčnih pregledov

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI

17:55-18:10

R a z p r a v a

20:30
VEČENO DRUŽENJE
30. SEPTEMBER

AKTUALNI DAVČNI IZZIVI - 2. del

9:00-9:25

Poslovanje in registracija za DDV v tujini

Mag. Tamara Prezelj, Hermiona, d.o.o.

9:25-9:50

Spremembe obdavčitve pravnih in fizičnih oseb

Petra Mlakar, Modri nasvet, d.o.o. (vabljena)

9:50-10:15

Spremembe Zakona o davčnem postopku

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI

10:15-10:30

R a z p r a v a

10:30-10:50

Odmor za kavo in druženje

RAČUNOVODSKI PLENUM

10:50-11:15

Kaj prinaša nov standard MSRP 16 Najemi

Simona Korošec Lavrič, KPMG Slovenija

11:15-11:40

Dobro ime - razlike po SRS in MSRP

Simona Korošec Lavrič, KPMG Slovenija

11:40-12:05

Novosti pri računovodskem poročanju

12:05-12:30

Računovodska pravila o merjenju prihodkov

12:30-12:45

R a z p r a v a

12:45-13:15

Odmor za kavo, prigrizek in druženje

13:15-13:40

Predavanje (naslov bo objavljen kmalu)

13:40-14:05

Poenotenje poklica računovodje

Prof. dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

14:05-14:30

Odgovornost računovodij za sestavo finančnih poročil

Borut Zajc, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

14:30-14:45

R a z p r a v a

14:45-

Zaključek konference

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 31.8.
300 €

Velja za prijave in plačila do vključno 31.8. 2016 in vključuje udeležbo na konferenci, konferenčno gradivo, osvežilne napitke med odmori, kosilo prvi dan konference in večerno druženje.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA KOTIZACIJA
330 €

Vključuje udeležbo na konferenci, konferenčno gradivo, osvežilne napitke med odmori, kosilo prvi dan konference in večerno druženje.

V ceno ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 003996-matična št. plačnika.

Lokacija

Hotel Slovenija (Kongresni center Portus)

Obala 33
6320 Portorož

T: 05 692 9001
E: booking@lifeclass.net


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Organizatorja

Planet-240x120.png

#

Partnerji in sponzorji