17. Davčno-Finančna

Konferenca 2017


19. IN 20. OKTOBER


GH Portorož, Slovenija


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 17. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev. Vabljeni v vrhunsko družbo!Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste lahko spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling ter digitalizacija Ob zaključku konference se bo odvila tudi okrogla miza, ko bodo predstavniki različnih panog (storitve, proizvodnja in javni sektor) predstavili vlogo finančne funkcije skozi oči vodstva. Več o programu najdete v nadaljevanju.


19. OKTOBER, ČETRTEK
08.30-09.30

Prihod in prijava udeležencev

09.30-09.45

Otvoritev konference

mag. Ivan Simič in mag. Peter Ribarič

DAVKI

09.45-10.20

Značilnosti hrvaškega davčnega sistema

Vlado Brkanić, RRiF, Zagreb

10.20-10.45

Mednarodne izmenjave informacij

mag. Petra Istenič, Ministrstvo za finance

10.45-11.10

Davčni vidiki prodaje in odkupa terjatev

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

11.10-11.35

DDV pri nepremičninah

mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona d.o.o., Ljubljana

11.35-12.00

Preveritev ustreznosti višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

doc. dr. Jernej Podlipnik, davčni svetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

12.00-13.30

Kosilo

13.30-14.15

Retroaktivnost v davčnih postopkih - zgledi iz evropskega pravnega sistema in ustavni vidiki

dr. Aleš Kobal, izredni profesor, Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

14.15-14.40

Pravilno poslovanje s samostojnimi podjetniki

Boža Macarol, mag., davčna svetovalka, Macarol d.o.o., Vransko

14.40-15.05

Davčno najugodnejši načini izplačil za lastnike (najemnine, dividende, plača, opcije, ...), kapital in posojila družbeniku

Boža Macarol, mag., davčna svetovalka, Macarol d.o.o., Vransko

15.05-15.30

Posebnosti pri službenih poteh, vozilih in uporabi kartic pri povezanih osebah

Dunja Verbajs, davčna svetovalka, Verbajs d. o.o., Litija

15.30-16.00

Odmor

FINANCE

16.00-16.25

Ekskluzivna predstavitev plačilnih navad v Sloveniji in EU

16.25-16.50

Vloga faktoringa pri uspešnem poslovanju podjetja

Dejan Barbutovski, univ. dipl. ekon., spec. managementa, direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

16.50-17.15

Vstop v lastništvo preko odkupa terjatev

Boštjan Malus, partner KPMG

17.15-17.40

Posojila ter prodaja nepremičnin in osnovnih sredstev med povezanimi osebami

Andraž Brilli, cenilec nepremičnin

20.30

Večerna zabava

20. OKTOBER, PETEK
08.30-9.00

Sprejem udeležencev

RAČUNOVODSTVO

09.00-09.20

Ali so v vašem računovodstvu še vedno hrčki?

Uroš Leban, direktor prodaje in marketinga v podjetju Saop d.o.o. in Brigita Tomažič, vodja prodaje iCenter, podjetje Saop d.o.o.

09.20-09.40

Ključne novosti pri knjiženju finančnih instrumentov (MSRP9)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

09.40-10.00

Ključne novosti pri knjiženju prihodkov (MSRP15)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

10.00-10.20

Kako nam pravilnik o računovodstvu lahko pomaga pri davčni inšpekciji

mag. Barbara Guzina, samostojnadavčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

10.20-10.40

Obračun Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2017

Urša Jerič, Mercator

10.40-11.10

Odmor

KONTROLING IN IT

11.10-11.35

Priložnosti digitalizacije finančne funkcije danes

11.35-12.00

Pomen in način zgodnjega zaključevanja računovodskih izkazov

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico, d.o.o.

12.00-12.25

Primerjava finančnih kazalnikov s konkurenco

Jernej Česen, VP of Data and Analytics, Outfit 7 (subsidiary Ekipa2 d.o.o.)

12.25-12.50

Kaj nam pove S.BON boniteta? Metodologija in primeri.

12.50-13.50

Odmor s prigrizkom

FINANCE

13.50-14.05

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (storitve)

Lidia Glavina, predsednica uprave SDH

14.05-14.20

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (proizvodnja)

Žiga Debeljak, član uprave Gorenje in glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje

14.20-14.35

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (javni sektor)

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES-a

14.35-15.00

Okrogla miza z direktorji

Lidia Glavina, Žiga Debeljak in mag. Mojca Kunšek

15.00

Zaključek konference

Vse podrobnosti s programom bodo znane v kratkem. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.Predavatelji

 
mag. Barbara Guzina

samostojna davčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi GuzinaKavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja,ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.Svetuje predvsem tujim podjetjem, ki poslujejo v Sloveniji oziroma večjim slovenskim podjetjem, ki poslujejo mednarodno


Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi GuzinaKavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja,ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.Svetuje predvsem tujim podjetjem, ki poslujejo v Sloveniji oziroma večjim slovenskim podjetjem, ki poslujejo mednarodno

 
Simon Kolenc

FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju

Simon Kolenc FCCA, CFA zadnje leto dela kot samostojni svetovalec na finančnem,računovodskem in revizijskem področju, hkrati pa piše članke in redno predavana temo MSRP ter analiz finančnih izkazov. Prej je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Simon Kolenc FCCA, CFA zadnje leto dela kot samostojni svetovalec na finančnem,računovodskem in revizijskem področju, hkrati pa piše članke in redno predavana temo MSRP ter analiz finančnih izkazov. Prej je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Žiga Debeljak

glavni digitalni direktor Skupine Gorenje in član uprave Gorenje

Žiga Debeljak je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravnina Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 zaključil znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije. Leta 2003 je pridobil strokovna naziva"preizkušeni računovodja" in "preizkušeni poslovni finančnik", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Leta 2006 je pridobil certifikat ZNS, ki ga podeljuje Združenje nadzornikov Slovenije. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Odmaja 2017 opravlja naloge člana uprave Gorenja, odgovornega za korporativne finance ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev. Od septembra 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovoren za koordinacijo njene digitalne transformacije.

Žiga Debeljak je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravnina Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 zaključil znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije. Leta 2003 je pridobil strokovna naziva "preizkušeni računovodja" in "preizkušeni poslovni finančnik", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Leta 2006 je pridobil certifikat ZNS, ki ga podeljuje Združenje nadzornikov Slovenije. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Odmaja 2017 opravlja naloge člana uprave Gorenja, odgovornega za korporativne finance ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev. Od septembra 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovoren za koordinacijo njene digitalne transformacije.

 
Dejan Barbutovski

univ. dipl. ekon., spec. Managementa, direktor podjetja A.B.S. Factoring d.o.o.

Skupaj s sodelavci iz Skupine A.B.S. vzpostavlja kompetenčni center FCI v Sloveniji, ki bo pomenil dobro izhodišče za nadaljnji razvoj faktoringa. Je avtor več člankov na temo faktoringa, financiranja prodaje ter habilitiran kot gostujoči strokovnjak iz prakse na Katedri za finance Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru. Je tudi član Upravnega odbora Makedonsko – slovenskega poslovnega kluba v Ljubljani. Dejan Barbutovski že več kot desetletje dela v faktorinški industriji v Sloveniji in regiji srednje ter JV Evrope. Kariero je pričel v Skupini NLB, nato 3 leta vodil prodajo v hčerinski družbi Skupine Sparkasse in v začetku letošnjega leta prevzel vodenje A.B.S. Factoring d.o.o. (prej AFaktor d.o.o. Ljubljana), ki je po prevzemu s strani A.B.S. Global Factoring AG del največje zasebne (neodvisne, nebančne) faktoring skupine v EU. Je imetnik mednarodnega certifikata »Factors Chain International«, mednarodnega faktoring združenja z več kot 400 člani iz nekaj manj kot 100 držav. Redno je prisoten kot predavatelj na seminarjih in srečanjih na temo faktoringa doma in v tujini.

Skupaj s sodelavci iz Skupine A.B.S. vzpostavlja kompetenčni center FCI v Sloveniji, ki bo pomenil dobro izhodišče za nadaljnji razvoj faktoringa. Je avtor več člankov na temo faktoringa, financiranja prodaje ter habilitiran kot gostujoči strokovnjak iz prakse na Katedri za finance Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru. Je tudi član Upravnega odbora Makedonsko – slovenskega poslovnega kluba v Ljubljani.Dejan Barbutovski že več kot desetletje dela v faktorinški industriji v Sloveniji in regiji srednje ter JV Evrope. Kariero je pričel v Skupini NLB, nato 3 leta vodil prodajo v hčerinski družbi Skupine Sparkasse in v začetku letošnjega leta prevzel vodenje A.B.S. Factoring d.o.o. (prej AFaktor d.o.o. Ljubljana), ki je po prevzemu s strani A.B.S. Global Factoring AG del največje zasebne (neodvisne, nebančne) faktoring skupine v EU. Je imetnik mednarodnega certifikata »Factors Chain International«,mednarodnega faktoring združenja z več kot 400 člani iz nekaj manj kot 100 držav. Redno je prisoten kot predavatelj na seminarjih in srečanjih na temo faktoringa doma in v tujini.

 
Boštjan Malus

partner, KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Boštjan Malus je v KPMG v Sloveniji zaposlen kot partner in vodja oddelka finančnega svetovanja.

V zadnjem času se ukvarja predvsem z svetovanjem pri prodajah podjetij in iskanju strateških partnerjev ter skrbnimi pregledi v okviru prodajnih procesov, ukvarja pa se tudi s prodajnimi postopki v okviru ZFPPIPP. Izkušnje ima v številnih industrijskih panogah, in sicer v prehrambni industriji, telekomunikacijah, energetiki, trgovini, finančnem sektorju ter drugih.

Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH,Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.

Boštjan je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije, med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo. Je tudi eden izmed predavateljev v okviru izobraževanja za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Boštjan Malus je v KPMG v Sloveniji zaposlen kot partner in vodja oddelka finančnega svetovanja.

V zadnjem času se ukvarja predvsem z svetovanjem pri prodajah podjetij in iskanju strateških partnerjev ter skrbnimi pregledi v okviru prodajnih procesov, ukvarja pa se tudi s prodajnimi postopki v okviru ZFPPIPP. Izkušnje ima v številnih industrijskih panogah, in sicer v prehrambni industriji, telekomunikacijah, energetiki, trgovini, finančnem sektorju ter drugih.

Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH,Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.

Boštjan je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije, med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo. Je tudi eden izmed predavateljev v okviru izobraževanja za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Lidia Glavina

predsednica uprave SDH

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

 
mag. Melita Kolbezen

direktorica podjetja Advico d.o.o.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
doc. dr. Jernej Podlipnik

davčni svetovalec in predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

doc.dr. Jernej Podlipnik je davčnisvetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani terFakulteti za državne in evropske študije

doc. dr. Jernej Podlipnik je davčni svetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

 
mag. Mojca Kunšek

direktorica Agencije za javnopravne evidence in storitve

Mag. Mojca Kunšek, vodi Agencijo za javnopravne evidence instoritve (AJPES) zadnja štiri leta. Svojo poklicno pot je začela v ETI d.d.Izlake, nadaljevala v Kapitalski družbi, se nekaj let kalila v holdingu Iskrater bila pomemben soustvarjalec dveh davčno-računovodskih portalov. Leta 2014je prejela nagrado Artemida za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa.

Mag. Mojca Kunšek, vodi Agencijo za javnopravne evidence instoritve (AJPES) zadnja štiri leta. Svojo poklicno pot je začela v ETI d.d.Izlake, nadaljevala v Kapitalski družbi, se nekaj let kalila v holdingu Iskrater bila pomemben soustvarjalec dveh davčno-računovodskih portalov. Leta 2014je prejela nagrado Artemida za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa.

 
Brigita Tomažič

vodja prodaje iCentra

Brigita Tomažič je po končanipridobitvi naziva dipl. uni. ekonomist s področja Management in organizacije naEkonomski fakulteti v Ljubljani svoje znanje nadgradila z mednarodno diplomoITM (International Trade Management, ki jo priznava IATTO), kjer je vsodelovanju s tujimi strokovnjaki pridobila znanje iz InternationalChange Managementa, International Trade Marketing Strategies, Managing AcrossCultures, International Market Research in International Sales Trading.

V podjetju ATech elektornika d. o. o.je kot dolgoletna zaposlena nabirala izkušnje na vodilnih položajih, sodelovalas tujimi multinacionalnimi podjetji in sodelovala pri reorganizaciji procesov vpodjetju. Zaveda se, da so v današnjem konkurenčnem okolju prave, pravočasne inkakovostne informacije ključnega pomena za dobre odločitve v podjetjih.

»Z inovativnimi pristopi in pozitivnoenergijo lahko s pomočjo avtomatiziranih procesov, integracijo informacij medoddelki in IoT postanemo pri odločanju še hitrejši in uspešnejši. Medtem pa selahko zaposleni ukvarjajo s stvarmi, ki prinašajo večjo dodano vrednost«.

Brigita Tomažič je po končanipridobitvi naziva dipl. uni. ekonomist s področja Management in organizacije naEkonomski fakulteti v Ljubljani svoje znanje nadgradila z mednarodno diplomoITM (International Trade Management, ki jo priznava IATTO), kjer je vsodelovanju s tujimi strokovnjaki pridobila znanje iz InternationalChange Managementa, International Trade Marketing Strategies, Managing AcrossCultures, International Market Research in International Sales Trading.

V podjetju ATech elektornika d. o. o.je kot dolgoletna zaposlena nabirala izkušnje na vodilnih položajih, sodelovalas tujimi multinacionalnimi podjetji in sodelovala pri reorganizaciji procesov vpodjetju. Zaveda se, da so v današnjem konkurenčnem okolju prave, pravočasne inkakovostne informacije ključnega pomena za dobre odločitve v podjetjih.

»Z inovativnimi pristopi in pozitivnoenergijo lahko s pomočjo avtomatiziranih procesov, integracijo informacij medoddelki in IoT postanemo pri odločanju še hitrejši in uspešnejši. Medtem pa selahko zaposleni ukvarjajo s stvarmi, ki prinašajo večjo dodano vrednost«.

 
Uroš Leban

direktor prodaje in marketinga v podjetju Saop

Z izkušnjami na vodilnih položajih s področja strateškega planiranja, produktnega managementa in predprodaje, ki si jih je nabral v desetih letih dela v večjih podjetjih kot so Halcom, Si.mobil in Debitel, razume pomen celovitih informacij, ki jih potrebuje poslovodstvo za hitro in kakovostno odločanje in za načrtovanje prihodnosti podjetja. Strateško razmišljanje mu omogoča ustvarjanje celostne slike poslovanja, kamor nedvomno spadajo tudi pravočasne računovodske informacije. Kot direktor prodaje in marketinga verjame predvsem v dolgoročno partnerstvo z naročniki, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju.

Uroš je po izobrazbi dipl. uni. ekonomist s področja Managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, znanje s področja Marketinga, prodaje in managementa je pridobival na Wirtschaftsuniversität z Dunaja. Neformalno se je izpopolnjeval in izobraževal tudi preko programov kot sta AmCham Young Professionals, kjer je izbran med top 10 finalistov in programa Manager prihodnosti 2010 – revija Manager Finance. Omenjene izkušnje mu omogočajo zanimiv vpogled v prihodnost sodelovanja med podjetniki in njihovim računovodstvom ter bančnimi ustanovami, saj pravi: »Na področju e-bančništva prihaja z novo EU zakonodajo PSD2 do velikih sprememb, poslovno informacijski sistemi pa lahko na podlagi te zakonodaje še dodatno avtomatizirajo finančno-računovodske procese in s tem podjetja še učinkovitejša.«

Z izkušnjami na vodilnih položajih s področja strateškega planiranja, produktnega managementa in predprodaje, ki si jih je nabral v desetih letih dela v večjih podjetjih kot so Halcom, Si.mobil in Debitel, razume pomen celovitih informacij, ki jih potrebuje poslovodstvo za hitro in kakovostno odločanje in za načrtovanje prihodnosti podjetja. Strateško razmišljanje mu omogoča ustvarjanje celostne slike poslovanja, kamor nedvomno spadajo tudi pravočasne računovodske informacije. Kot direktor prodaje in marketinga verjame predvsem v dolgoročno partnerstvo z naročniki, ki temelji na vzajemnem spoštovanju in zaupanju.

Uroš je po izobrazbi dipl. uni. ekonomist s področja Managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, znanje s področja Marketinga, prodaje in managementa je pridobival na Wirtschaftsuniversität z Dunaja. Neformalno se je izpopolnjeval in izobraževal tudi preko programov kot sta AmCham Young Professionals, kjer je izbran med top 10 finalistov in programa Manager prihodnosti 2010 – revija Manager Finance. Omenjene izkušnje mu omogočajo zanimiv vpogled v prihodnost sodelovanja med podjetniki in njihovim računovodstvom ter bančnimi ustanovami, saj pravi: »Na področju e-bančništva prihaja z novo EU zakonodajo PSD2 do velikih sprememb, poslovno informacijski sistemi pa lahko na podlagi te zakonodaje še dodatno avtomatizirajo finančno-računovodske procese in s tem podjetja še učinkovitejša.«

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.9
330 €

Vključuje udeležbo na konferenci, gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori. Velja za prijave do 15.09. 2017.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA KOTIZACIJA
390 €

Vključuje udeležbo na konferenci, gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori.


V ceno ni vključen DDV.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004106-matična št. plačnika.

Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2016