17. davčno-finančna konferenca 2017


19. IN 20. OKTOBER


Portorož, Slovenija


Povezovanje davčnih, finančnih in računovodskih vsebin ter osvežitev pravnega znanja


Davčno-finančna konferenca tradicionalno prinaša nove, sveže in zanimive vsebine z davčnega, računovodskega, finančnega in pravnega področja.


PREZENTACIJE IN GALERIJA 2016

Program konference

Program konference je v pripravi.

Kotizacija in prijava

Prijava še ni možna. Kotizacija bo objavljena naknadno.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004106-matična št. plačnika.

Organizatorja

Partnerji in sponzorji