Davčno finančna konferenca 2018


18. IN 19. OKTOBER 2018

DNIURMINUTSEKUND

Hotel Habakuk, dvorana Turner, Maribor


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 18. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev.

Vabljeni v vrhunsko družbo!


Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling. Predstavljeni bodo tudi primeri iz prakse, ob zaključku pa bo potekala okrogla miza, ki bo osvetlila, kako vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji vidijo vodilni.

18. OKTOBER, ČETRTEK
08:00-09:00

Prihod in prijava udeležencev

09:00-09:15

Otvoritev konference

DAVKI

09:15-09:40

Katere spremembe prinaša večstranska mednarodna konvencija družbam, ki poslujejo v mednarodnem okolju ali nakazujejo dobiček v tujino *

09:40-10:05

Prodaja blaga na daljavo (pošiljčni posli) - novosti *

10:05-10:30

Davčni odtegljaji in zniževanje dvojnega obdavčevanja v mednarodnem poslovanju *

10:30-11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00-11:25

Vpliv povezanih oseb na davčno obravnavo (normirani s.p. in DDV) *

11:25-11:50

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami *

11:50:12:15

Davčni vidik napotitve delavcev na delo v tujino *

12:15-13:40

Kosilo

13:40-14:05

Prispevek bo najavljen naknadno.

14:05-14:30

Primerjava obdavčitev v BIH, Srbiji in na Hrvaškem

Mag. Ivan Simič, predsednik Združenja davčnih svetovalcev Srbije

14:30-15:00

Odmor za kavo in druženje

FINANCE

15:00-15:25

Nove priložnosti financiranja poslovanja v letu 2019

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. *

15:25-15:50

Kako nas vidijo mediji?

Karel Lipnik, Delo d.d.

15:50-16:15

Planiranje likvidnosti v povezavi z uvoznimi in izvoznimi aktivnostmi - praktični primer *

16:15-16:40

Nakup borznega blaga in vpliv na likvidnost ter maržnost poslovanja *

16:40-17:05

Reševanje sporov – od nočne more do poslovne priložnosti *

20:30

Večerna zabava

19. OKTOBER, PETEK
08.30-9.00

Sprejem udeležencev

RAČUNOVODSTVO

09:00-09:25

Novi MSRP 16 o najemih – vpliv na kazalnike poslovanja in obdavčitev (veljava s 1.1.2019)
Primož Kovačič, Ernst & Young d.o.o.

09:25-09:45

Knjiženje kriptovalut in ICO izdaj *

09:45-10:05

Zahtevnejši primeri konsolidacije računovodskih izkazov

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

10:05-10:25

Računovodsko-finančne posebnosti v javnih službah in v infrastrukturnih podjetjih *

10:25-10:45

Kriteriji in časovni okvir nastanka poslovnega dogodka za pripoznavanje v računovodskih izkazih *

10:45-11:30

Odmor s prigrizkom

KONTROLING

11:30-12:00

Kontroling v praksi s poudarkom na poslovno-izidnih enotah *

12:00-12:25

Pomen ključnih kazalnikov poslovanja za različne deležnike *

12:25-12:50

Priložnosti za kontroling v industriji 4.0 *

12:50-13:15

Procesno informacijski vidik kontrolinga

Andrija Derežić, CIO UG

13:15-13:45

Odmor za kavo in druženje

FINANCE

13:45-13:55

Aktualna ponudba poslovne banke pri financiranju rasti in poslovanja

Blaž Brodnjak, NLB, d.d.

13:55-14:05

Prispevek bo najavljen naknadno. *

14:05-14:30

OKROGLA MIZA:
Pogled vodilnih na vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji

Sodelujoči *:
Blaž Brodnjak, NLB, d.d.
Nataša Luša, Delo, d.d.

14:30

Zaključek konference

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Komu je Davčno-Finančna konferenca namenjena?

Davčno-finančna konferenca vsako leto ponuja priložnost tudi za druženje in mreženje v družbi več kot 100 strokovnjakov z različnih področij Slovenije.

Pridite v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, gradnjo novih vezi in poznanstev tako v okviru strokovnih predavanj, diskusij kot tudi v nekoliko bolj sproščenem vzdušju med odmori in ob večernem druženju.

Davčno-Finančna konferenca vas pričakuje!

Predavatelji

 
Mag. Ivan Simič

Davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

Je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav.

Deset let (2006 do 2016) je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«. Leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.

Programski odbor konference:

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in odgovorni urednik revije Denar

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico d.o.o.

mag. Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV d.o.o.

Udeleženci o konferenci

Povabilu gospoda Petra Ribariča, direktorja Planet GV d.o.o., smo se z veseljem odzvali. A.B.S. Factoring d.o.o. je na Davčno – finančni konferenci 2017 nastopil kot sponzor dogodka s strokovnim predavanjem na temo faktoringa. Naš cilj je bil predvsem, da udeležencem, številnim kompetentnim in strokovnim posameznikom, približamo vedno bolj pomembno vlogo faktoringa, ki v mednarodnem poslovanju predstavlja cca. 10 % GDP Evropske Unije, pri uspešnem poslovanju doma in v tujini ter v nadaljevanju tudi Skupino A.B.S., največjo zasebno (nebančno) faktoring skupino v EU. Udeležba na dogodku je bila za nas nedvomno koristna, saj pričakujemo, da bomo s posameznimi podjetji okrepili ali sklenili nova partnerstva, ki bodo ustvarila pozitivne učinke v poslovanju strank in A.B.S. SL. Seveda se bomo konference udeleževali tudi v prihodnje.
Dejan Barbutovski Direktor, A.B.S. Factoring d.o.o.

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.7.2018
330 €

Zgodnja prijava velja ob prijavi in plačilu do 15.7.2018 in vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in diskusij

- kosilo (prvi dan) in pogostitve med odmori

-večerno druženje

-e-gradivo.V ceno ni vključen DDV.

Popusti se ne seštevajo.

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.9.2018
360 €

Zgodnja prijava velja ob prijavi in plačilu do 15.9.2018 in vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in diskusij

- kosilo (prvi dan) in pogostitve med odmori

-večerno druženje

-e-gradivo.V ceno ni vključen DDV.

Popusti se ne seštevajo.

REDNA KOTIZACIJA
390 €

Redna prijava vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in diskusij

- kosilo (prvi dan) in pogostitve med odmori

-večerno druženje

-e-gradivo.
V ceno ni vključen DDV.

Popusti se ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4270 - (matična št. plačnika).


Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2017