dr. Yuri Sidorovich

Odgovorni partner za področje revizije in dajanja zagotovil za Deloittovo regijo Južna in Srednja Evropa

Yuri ima preko 20 let izkušenj iz izvajanja zunanjih in notranjih revizij, preiskovanja prevar, opravljanja svetovalnih storitev, povezanih z računovodstvom, notranjo revizijo, korporativnim upravljanjem, finančnim kriminalom in gospodarskimi spori iz različnih panog in držav. Yuri je ameriški pooblaščeni javni revizor (CPA), pooblaščeni revizor v Sloveniji, preizkušeni notranji revizor (CIA), preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni strokovnjak za preprečevanje pranja denarja (CAMS) ter pooblaščeni višji vodilni revizor in višji vodilni uvajalec za ISO 37001 (sistemi vodenja za preprečevanje korupcije). Ima diplomo ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja in je član Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA), Inštituta notranjih revizorjev (IIA), Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) in Združenja preizkušenih strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja (ACAMS).