Jani Zupan

MBA, direktor, Profil, d.o.o.

Jani je direktor in managing partner v Profilu. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj na področju upravljanja s kadri, na operativnih, organizacijskih in odločevalskih nivojih. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani sociolog (smer kadrovski menedžment), obenem pa je leta 2009 dokončal tudi Executive MBA študij na Poslovni šoli Bled (IEDC). Odgovoren je za strateško vodenje in razvoj zaposlenih ter družbe.

Večletne izkušnje v farmacevtski, bančni, FMCG in ICT panogi ter strojni industriji je kot direktor projektov in partner v podjetju nadgrajeval preko svetovanja malim, srednjim in velikim podjetjem v raznovrstnih panogah in državah širom Jugovzhodne Evrope.

Na podlagi širokega spektra znanj in dolgoletnih izkušenj Jani kadrovske potrebe in težave naročnikov preuči z različnih zornih kotov ter rešitve prilagodi zahtevam in željam posameznega naročnika. V zadnjem obdobju se še posebej posveča svetovanju nadzornim svetom in upravam družb, iskanju vodstvenega kadra (rekrutiranju) in planiranju nasledstev ter razvoju in prestrukturiranju organizacij.