mag. Katja Božič

Državna sekretarka, Ministrstvo za finance RS

Katja Božič ima bogate izkušnje iz različnih delov finančnega sistema. Je magistrica ekonomskih znanosti s področja poslovodenja bank in državni revizor. Trenutno je na ministrstvu za finance pristojna za davke, carine, druge dajatve in izboljšanje učinkovitosti javne porabe.  Kariero je začela v Banki Slovenije in Potezi, nadaljevala v Bank Austria Creditanstalt in Gorenjski banki, kjer je sodelovala pri prestrukturiranju. Vodila je lastno podjetje za poslovno in finančno svetovanje.  Od 2005 do 2012 je bila na Ministrstvu za finance generalna direktorica direktorata za finančni sistem, kjer je sodelovala pri mednarodnih pogajanjih in predsedovanju Slovenije Svetu EU. Bila je članica več odborov na ravni EU.  Ima tudi bogate upravljavske izkušnje, bila je direktorica v Evropski investicijski banki, članica nadzornega sveta NLB in Abanke Vipa ter strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor.  Pred imenovanjem za državno sekretarko je bila vrhovna državna revizorka na Računskem sodišču, kjer je koordinirala revizije proračuna Republike Slovenije za leta 2020, 2021 in 2022.