mag. Mateja Božič

Predsednica Združenja SI.RISK

Mateja ima bogate izkušnje kot članica uprave pri organiziranju in sodelovanju z nadzornim svetom in revizijskimi komisijami. Je strokovnjakinja za usklajevanje informacij podjetja, finančno poročanje, vrednotenje podjetij in portfeljev ter za finančno in naložbeno politiko. Vodila je pripravo poslovnih strateških načrtov in letnih poročil ter sodelovala pri prodaji premoženja. Ima izkušnje z vodenjem in nadzorom mednarodnih svetovalcev ter sodelovanjem z zunanjimi revizorji. Njene izkušnje vključujejo tudi kontroling, notranjo revizijo, proračun, vodenje nabavnega oddelka, IT področja in korporativno upravljanje.