Peter Grum

Generalni direktor, Finančna uprava RS

Peter Grum, rojen leta 1981, je univerzitetni diplomirani pravnik. Delal je na Finančni upravi in njeni predhodnici, Davčni upravi, od leta 2006 do 2020. Začel je kot pripravnik na oddelku za pravne naloge, nato delal na oddelku za dohodnino in prispevke ter v Službi generalnega direktorja. Leta 2011 je vodil sektor za davčne finance, leta 2012 pa postal vodja Službe generalnega direktorja. Leta 2014 je postal namestnik generalnega direktorja Finančne uprave, ta položaj je zasedal do oktobra 2020, ko je postal generalni direktor Direktorata za informatiko na Ministrstvu za javno upravo. Od junija 2022 je vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave, decembra 2022 pa je bil imenovan za generalnega direktorja za pet let. 
Na Finančni upravi je vodil številne projekte, vključno s prenovo informacijskega sistema, uvedbo davčnih blagajn, reorganizacijo uprave, vzpostavitvijo mobilne aplikacije eDavki in zagotavljanjem finančne pomoči med pandemijo covida-19. Bil je tudi ključni pri vzpostavitvi sistema unovčevanja turističnih bonov.