Borut Jamnik

Predsednik uprave, SID banka 

Borut Jamnik, rojen leta 1970 v Ljubljani, je študiral teoretično matematiko na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Kariero je začel v Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, nato pa vodil oddelek za analize in IT v Kapitalski družbi. Bil je ključni pri ustanavljanju prvega pokojninskega sklada v Sloveniji. Leta 2000 je postal namestnik uprave Kapitalske družbe, nato pa predsednik uprave v obdobjih 2003–2005 in 2008–2011. Delal je tudi v družbi Hit in Probanki. Leta 2011 je prevzel vodenje Modre zavarovalnice.

Bil je član ali predsednik številnih upravnih organov podjetij, kot so Telekom Slovenije, Pivovarna Laško, Zavarovalnica Triglav, NLB, Luka Koper in drugi. Med letoma 2012 in 2018 je bil član upravnega odbora EAPSPI. Od 2012 do 2020 je predsedoval Združenju nadzornih svetov (ZNS), kjer je prispeval k razvoju korporativnega upravljanja.