Program bo objavljen kmalu.

 • 08:00

  1
 • 08:00

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju - varni točki za mreženje na naši 25. Davčno finančni konferenci 2024. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje - vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 17.20 in 18.20 uro (1. dan) in med 13.40 in 14.40 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 09:00

  3

  Otvoritev konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora
 • 09:10

  4

  Uvodni nagovor

  mag. Katja Božič, Državna sekretarka, Ministrstvo za finance RS
  Prikaži več

  Opis nagovora je v pripravi.

 • 09:40

  5

  S preprečevanjem korupcije in povečanjem učinkovitosti javnega sektorja do optimalne porabe davkoplačevalskega denarja

  Yuri Sidorovich, Deloitte
  Prikaži več

  Na predavanju bomo obravnavali ukrepe za preprečevanje zlorab in izboljšanje porabe javnih sredstev. Osredotočili se bomo na učinkovite programe preprečevanja korupcije, ki vključujejo politike, kontrole in kulturne elemente, kot so kanali za žvižgaštvo, neodvisen nadzor, centralizirana javna naročila ter usposabljanja. Poleg tega bomo govorili o povečanju učinkovitosti javnega sektorja z močnim vodenjem, avtomatizacijo procesov, digitalizacijo storitev in boljšim upravljanjem časa. Zaključek bo namenjen strategijam za odgovorno porabo davkoplačevalskega denarja in transparentno poročanje o porabi sredstev.

 • 10:10

  6

  Poslovanje v obdobju povečevanja omejitev: EU in ZDA sankcije ter preprečevanje pranja denarja

  ZPFS - Združenje poslovnih finančnikov Slovenije

  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 10:40

  7

  Obvladovanje tveganj v času nestanovitnosti

  mag. Mateja Božič, Si.Risk

  Prikaži več

  Celovit pregled tveganj iz raziskav za leto 2024, s katerimi se soočajo podjetja v času globalnih in klimatskih nestanovitnosti, kar predstavlja za podjetja izziv, saj nepredvidljive spremembe vplivajo na njihovo poslovanje. Uspešna podjetja proaktivno prepoznavajo in obravnavajo potencialne dejavnike tveganj in prilagajajo svoje strategije za njihovo obvladovanje. Pri tem je mogoča uporaba naprednih tehnologij, prožne organizacije dela in trajnostna naravnanost, ki so pomembni elementi za zagotavljanje dolgoročne ga uspeha podjetja v nestanovitnem poslovnem okolju. Predstavljeni bodo primeri učinkovitih strategij in primeri iz prakse za obvladovanje tveganj.

 • 11:05

  8

  Odmor za osvežitev

 • 11:35

  Zlato, diamanti in davki

  Dušan Jeraj, iConsult
  Prikaži več

  Živimo v zanimivem obdobju, ko je vlaganje v zlato in drage kamne ponovno postalo zanimivo tudi za širši krog vlagateljev. Razlogov je seveda več – dajmo omeniti predvsem tri – priložnost za zaslužek, ohranjanje vrednosti premoženja in zadovoljevanje osebnih potreb podjetnika.

  Tekom predavanja se bomo na hitro sprehodili skozi finančno, računovodsko in davčno obravnavo nekaterih finančnih naložb – kot so naložbe v investicijsko zlato, drage kamne, redke avte, luksuzne ure, umetnine in podobno. Potrebno se je zavedati, da tovrstne naložbe s sabo prinašajo tako priložnosti, kot tudi tveganja, ki se jih je potrebno zavedati in jih po možnosti odpraviti ali minimizirati.

  Predstavili bomo par primerov iz prakse in kakšni bi bili možni ukrepi, ki jih morajo podjetja sprejeti, da se izognejo podobnim tveganjem v prihodnje.

 • 12:05

  10

  Novosti SRS in MSRP v letu 2024

  Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 12:35

  Aktualni računovodski izzivi

  Sara Vodopivec, Advico
  Prikaži več
 • 13:05

  12

  Odmor za kosilo

 • 14:20

  Povezani podatki za moč integriranega poslovnega planiranja

  Jure Jeraj, Result
  Prikaži več

  Integrirano poslovno planiranje je odgovor na tehnološki napredek v zadnjem desetletju, predvsem na področju integracije podatkov, zajema in obdelave v realnem času ter nenazadnje tudi priložnosti vpeljave metod umetne inteligence.

  Glavna prednost integriranega planiranja so podatki, povezani iz posameznih različnih oddelkov (silosov). Zaradi povezanosti je omogočeno združevanje finančnih, operativnih in strateških načrtov v enoten, koherenten okvir. Ustrezno izveden in predvsem vpeljan IBP projekt pomaga povezovati uporabnike z razumevanjem medsebojne odvisnosti.

  Ustrezno pripravljeni in sprotno kakovostno preverjeni podatki omogočajo vpeljavo simluacij poslovnih odločitev, z metodami umetne inteligence pa tudi možnost iskanja optimalnih rešitev kot pomoč operativnemu in strateškemu odločanju.

  Prave odločitve pa na koncu vedno pripeljejo do uspešnejših poslovnih rezultatov in večjega zadovoljstva vseh udeleženih.

 • 14:50

  Okrogla miza: V središču neurja: Aktualni poslovno finančni izzivi

  Sodelujoči: mag. Mitja Cesar - član Upravnega odbora ZPFS, podpredsednik uprave, JUB, mag. David Skornšek - član ZPFS, Predsednik uprave, DARS, Erna Slana - predsednica ZPFS, direktorica sektorja Finance in računovodstvo, članica uprave za področje financ, Medis
  Povezuje: mag. Peter Ribarič
  Prikaži več

  Opis razprave je v pripravi.

 • 15:30

  Odmor za osvežitev

 • 15:50

  Razvojni izzivi slovenskega gospodarstva

  Borut Jamnik, SID banka
  Prikaži več

  Slovensko gospodarstvo, z nadpovprečno izvozno naravnanostjo, je tesno vpeto v globalno dogajanje. V trenutnem globalnem kontekstu, zaznamovanem z geostrateškimi napetostmi, makroekonomskimi izzivi ter podnebnimi spremembami, je nujno razumeti širša družbeno-ekonomska gibanja, kot so premiki v mednarodni trgovini, finančni tokovi, tehnološki napredek ter pretok delovne sile med državami. Da bi bila podjetja konkurenčna, morajo izstopati iz povprečja. Ključ do tega je izkoriščanje prihodnjih priložnosti. To zahteva digitalno preobrazbo gospodarstva, krepitev ekosistema za krožno gospodarstvo, uvajanje krožnih poslovnih modelov ter spodbujanje raziskav in razvoja v podjetjih. Ne zamudite vpogleda v prihodnost slovenskega gospodarstva!

 • 16:20

  Okrogla miza: Pogum v času negotovosti

  Sodelujoči: Uroš Kalan - SIJ, Mateja Jesenek - Intersport Group, Jani Zupan - Profil
  Povezuje: Melita Kolbezen - Advico
  Prikaži več

  Opis razprave je v pripravi.

 • 17:20

  Zaključek prvega dne

 • 17:20

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju - varni točki za mreženje na naši 25. Davčno finančni konferenci 2024. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje - vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 17.20 in 18.20 uro (1. dan) in med 13.40 in 14.40 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 20:00

  Večerno druženje z večerjo in zabavo

  TreeTop restavracija, Mind hotel Slovenija
  Prikaži več

  Po dnevu polnem zanimivih predavanj in strokovnih razprav vas vabimo, da se nam pridružite na večernem druženju.

 • 08:00

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju - varni točki za mreženje na naši 25. Davčno finančni konferenci 2024. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje - vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 17.20 in 18.20 uro (1. dan) in med 13.40 in 14.40 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 08:30

  Novosti in usmeritve FURS

  Peter Grum, generalni direktor FURS
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi.

 • 09:00

  3

  nina-klobučarič-dfk-2024Aktualne novosti na področju DDV

  Nina Klobučarič, iConsult

  Prikaži več

  S 1. 1. 2025 naj bi začel veljati prvi paket davčnih sprememb, ki je že bil poslan v javno obravnavo. V okviru teh davčnih sprememb bo prišlo do novosti oz. sprememb tudi na področju DDV. Del sprememb je posledica uskladitve z evropsko DDV zakonodajo. Te se nanašajo predvsem na prenos direktiv glede posebne ureditve za mala podjetja in glede DDV stopenj. Drugi del sprememb se nanaša na možnost ustanovitve “skupine za DDV”, omejitev roka za prenos presežkov DDV v naslednje davčno obdobje in zahtevka za vračilo tega presežka ter ureditev izjem od obveznosti izdajanja računov. V jesenskih mesecih bo predlog sprememb ZDDV-1 poslan v sprejem državnemu zboru, ki mora biti sprejet do konca tega leta.

 • 10:30

  4

  Odmor za osvežitev in odjavo iz hotela

 • 11:00

  5

  Sposobnost reševanja problemov

  Daniela Bervar Kotolenko, Edutrain.me
  Prikaži več

  Vabimo vas na predavanje z naslovom "Sposobnost reševanja problemov", kjer bomo raziskovali inovativne pristope k reševanju problemov na delovnem mestu.
  Ključne vsebine, ki jih bomo naslovili: Uvod v koncept, pomen jasne komunikacije s samim seboj med procesom iskanja rešitev, kaj je "Rubber Duck Debugging" in zakaj Japonci uporabljajo Darumo, različni smo si in različno rešujemo probleme, razlika med problemom in izzivom, konkretni primeri in praktični nasveti v vsakdanjem delu.
  Na predavanju vam bomo predstavili praktične nasvete, inovativne pristope, hkrati pa bomo poskrbeli za interaktivnost, motivacijo in navdih.

 • 11:30

  6

  Okrogla miza: 7 usodnih napak pri prenovi poslovno informacijskega sistema in kako se jim izognemo?

  Povezuje: Rok Bezlaj, Sinecon
  Sodelujoči: Igor Zorko, ZZI; Staša Kotnik, Hermes; Matej Košmrlj, Nice Label in Marko Jurjevec, Sinecon
  Prikaži več

  Okrogla miza bo prizorišče dinamične razprave, kjer bomo raziskali, kako najnovejša tehnologija preoblikuje svet računovodstva in poslovanja. Seznanili se boste s tem, kako globalne ERP rešitve in umetna inteligenca prinašajo svež veter v računovodski vsakdan, ter izvedeli, kako lahko s pomočjo umetne inteligence prilagodite inovacije za edinstvene potrebe vašega podjetja oz. podjetja vaših strank ter s tem izboljšate tudi računovodske procese. Raziskali bomo izzive in rešitve, ki jih prinaša implementacija ERP projektov v veliki večini podjetij, in razpravljali o dodatnih orodij, ki so ključna za sodobne finance. Ne zamudite priložnosti, da izveste, kako lahko obstoječe rešitve uporabite v kombinaciji z novimi tehnologijami za izboljšanje ter optimizacijo vašega poslovanja.

 • 12:00

  Neučinkovito vodenje je največja zaloga

  Miha Bavec, Transformacija
  Prikaži več

  Če bi naredili odnosno bilanco, bi vam povedala več o prihodnosti podjetja kot poslovna. Pripadnost in zavzetost zaposlenih ter tekoča odnosna dinamika v timih in med oddelki neposredno vplivajo na prispevek. To tvori raven učinkovitosti, produktivnosti in dolgoročne sposobnosti podjetja za konkurenčno in uspešno doseganje rezultatov. Nedelujoče vodenje ustvarja pomanjkanje jasnih usmeritev, neučinkovito vplivanje, neučinkovit prenos informacij in motivacije, upočasnjene in prekinjene procesne dinamike, izgubo kadrov, neudejanje sprememb in izboljšav, razmah problemskih stanj v podjetju in podobno. Tako ustvarja bistveno večjo nekonstruktivno porabo materialnih in nematerialnih virov podjetja kot katerikoli drugi pojav. Na predavanju več o tem, zakaj in kako nagovoriti te pojave.

 • 12:30

  Emocionalni možgani

  Sanela Peresciutti, UKC Ljubljana
  Prikaži več

  V današnjem času se veliko govori o stresu, depresiji, motivaciji ter odnosih v službi in doma. Predavanje postavlja poudarek na pomembnosti psihološke kleti v vsakdanjem življenju ter razkriva, zakaj je ne smemo zanemariti. Osredotoča se na motivacijo, spodbujanje zaupanja in optimizma ter izboljšanje odnosov med zaposlenimi ter njihovo uživanje v odnosih. Raziskuje tudi ključno vlogo zaupanja v odnosih. Psihološko zdravje je umetnost in mistika, ki tvorita pomemben del zdrave strukture osebnosti. Zanimanje za povezanost telesa in duha sega vse do preteklosti, saj so se tradicionalne medicine osredotočale prav na to področje. Vpliv kakovostnega odnosa do sebe in drugih na naše življenje, predvsem na zdravje, je izjemno pomemben. Predavanje prav tako razpravlja o "hiši zdravja" ter se dotika temeljev in stebrov na prijazen in spodbuden način. Sproščeno stanje telesa in duha upočasnjuje srčni utrip, znižuje krvni tlak ter spodbuja boljšo prekrvavitev večjih mišic, kar zmanjšuje napetost.

 • 13:30

  9

  Zaključne misli

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora
 • 13:40

  10

  Odmor s prigrizkom

 • 13:40

  Networking corner

  Priložnost za navdihujoče pogovore, izmenjavo idej in nove poslovne priložnosti
  Prikaži več

  Pridružite se nam v Networking cornerju - varni točki za mreženje na naši 24. Davčno finančni konferenci 2023. Če želite spoznati nove poslovne partnerje, povečati svojo mrežo in izmenjati ideje, je Networking corner idealen prostor za vas. Naša ekipa bo vsak dan poskrbela za posebno presenečenje - vsakič bomo gostili enega ali dva navdihujoča gosta, ki vam bodo na voljo za vsa odprta vprašanja. Networking corner bo odprt pred samim dogodkom med 8.00 in 9.00 uro, ter po dogodku med 16.30 in 17.30 uro (1. dan) in med 13.45 in 14.45 uro (2. dan). To je odlična priložnost, da izkoristite čas za povezovanje in vzpostavljanje novih stikov s strokovnjaki iz industrije. Pridružite se nam v Networking cornerju in izkoristite to edinstveno priložnost za širjenje svoje mreže ter povezovanje z drugimi strastnimi posamezniki iz poslovnega sveta.

 • 14:40

  Zaključek konference

 • 9:00

  Zanimive sodbe Sodišča Evropske unije na področju davkov

  dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, svetnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenje
  Prikaži več

  V okviru navedene teme bo predstavljeno sodelovanje med Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Sodiščem Evropske unije glede vprašanj razlage in uporabe davčnih predpisov. Navedeno postaja zaradi razvoja enotnih, skupnih evropskih davčnih načel in predpisov Unije, ki posegajo na davčno področje, vedno bolj pomembno. Ob tem pa je ključno tudi razumevanje vseh strokovnih spoznanj, ki jih upoštevata navedeni najvišji sodišči pri svojem odločanju v davčnih zadevah.

 • 9:30

  2

  Vpliv davčnih predpisov na aktivnosti davčnih zavezancev

  mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar
  Prikaži več

  Davčni predpisi so tisti, ki velikokrat vplivajo na odločitve davčnih zavezancev, to pomeni ali bodo delali več ali manj, ali bodo investirali v določeno državo, ali ne. Zagovorniki visokih davčnih stopenj oziroma visoke obdavčitve bodo trdili, da davčni predpisi ne vplivajo na aktivnosti davčni zavezancev, zagovorniki nižjih davčnih stopenj, oziroma nižje obdavčitve, pa bodo trdili ravno nasprotno. Ko nekateri trdijo, da je visoka obdavčitev razlog, da se mnogi izselijo iz Slovenije, bodo nasprotniki trdili, da to ne drži. Ko ena vlada zniža davčno breme, ga naslednja ponovno zviša, davčni zavezanci pa se v teh valovanjih počutijo kot poskusni zajčki.

  Ivan Simič je zagovornik zmerne obdavčitve, to pomeni nižje obdavčitve, ki v proračun še zmeraj prinese dovolj finančnih sredstev, za zagotavljanje normalnih potreb države. Neracionalna poraba proračunskih sredstev in prenormiranost, ki zahteva razbohoteno državno upravo, ne smeta in ne moreta biti merilo za želene davčne prihode in želeni davčni prihodki ne morejo in ne smejo biti merilo za določitev davčnih stopenj.

 • 10:00

  3

  Novosti na področju DDV s praktičnimi primeri

  mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona, d.o.o.
  Prikaži več

  V letu 2022 se je v Zakon o DDV vneslo (poenostavljena) pravila za prodajo blaga iz EU ali tretjih držav preko spletnih portalov končnim potrošnikom v EU, ki so od 1. julija 2021 dalje sicer že veljala na podlagi določb posebnega Pravilnika.

  Kar nekaj sprememb se je zgodilo na področju vstopnega DDV:

  • zavezanci so v januarju dobili pravico do odbitka vstopnega DDV od električnih vozil,
  • na novo se je določilo, da se DDV lahko odbija že v obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV,
  • spremenil se je začetek teka obdobja popravka pri osnovnih sredstvih, kar vpliva na popravek odbitka DDV ob nabavi, s čimer naj bi se odpravile težave zavezancev, predvsem tistih, ki nepremičnine ne začnejo uporabljati takoj, ko jo nabavijo.

  Spremenili so se pogoji za obvezno identifikacijo kmetov, bolj natančno pa je v Pravilniku določeno tudi, kako je potrebno postopati ob identifikaciji zavezancev za namene DDV.

  S spremembo osebe plačnika davka so tuji zavezanci dobili možnost, kot jo pozna precej držav članic EU, da se izognejo identifikaciji za namene DDV v Sloveniji...

 • 10:30

  4

  Odmor za osvežitev

 • 11:00

  5

  Novosti na področju dohodnine in obdavčitve pravnih oseb

  Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.
  Prikaži več

  Zadnjih nekaj let se nenehno srečujemo s spremembami na področju davčne zakonodaje, kot posledica bolj političnih kot gospodarskih ciljev.
  Tako smo priča hitrim »ad hoc« rešitvam, ki v določeni meri lahko vplivajo na nižjo davčno obremenitev, v večji meri pa vnašajo nemir med davčne zavezance. Kako planirati poslovanje za recimo dobo 5 let, če je davčna obremenitev dela in poslovanja lahko velika neznanka, hkrati pa ogromna postavka pri odhodkovni strani poslovanja?
  V predstavitvi bomo pregledali, katere so tiste bistvene spremembe, ki so bile v zadnjih letih spremenjene na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb. Prav tako pa bomo osvetlili tudi smeri obdavčitve, ki jih predvideva zakonodajalec na teh dveh področjih v naslednjih letih.

 • 11:30

  6

  Davčna nevtralnost pri združitvah in delitvah

  mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Guzina Kavšek, d.o.o.
  Prikaži več

  Pri statusnih preoblikovanjih (združitve, delitve) je nujno zagotoviti davčno nevtralnost. V nasprotnem primeru so namreč lahko davčne posledice zelo neprijetne. Davčna nevtralnost se zagotovi s priglasitvijo davčnemu organu, vendar pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji. Na predavanju bomo predstavili kaj je nujno narediti in kaj mora biti izpolnjeno, da bo davčna nevtralnost zagotovljena ter si na konkretnih primerih pogledali kakšna obdavčitev nas v nasprotnem primeru lahko doleti. Hkrati pa bomo prestavili tudi zadnjo prakso davčnega organa na področju statusnih preoblikovanj.

 • 12:00

  7

  Odmor s prigrizkom

 • 12:45

  8

  Okrogla miza: ESG načela v praksi

  Sodelujoči:

  • Mag. Blanka Vezjak, spec. za revizijo in svetovanje pri poslovanju, poobl. revizorka, preizk. računovodkinja in preizk. notranja revizorka, direktorica Vezjak svetovanje, d. o. o.
  • Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
  • Blaž Hribar, član uprave Pokojninske družbe A

  Moderator: Peter Ribarič, izvršni direktor, Planet GV d.o.o.

  Prikaži več

  Podjetja so več kot le gospodarski subjekti, njihova odgovornost seže širše, v družbo in posameznike. Zato trajnostno poslovanje ni več zgolj opcijska izbira, temveč nuja vseh. Namen okrogle mize je izmenjava bistvenih informacij o trajnostnem poslovanju, ki jih mora poznati vsak ključni zaposleni. Govorili bomo o zakonodajnem svežnju EU “Pripravljeni na 55” (Fit for 55) in CSRD direktivi o poročanju in revidiranju ter dejstva in napovedih, ki pomembno spreminjajo okoliščine poslovanja in povzročajo višje stroške.

 • 13:30

  9

  Kako spodbujamo fokus pri sebi in drugih v času inflacije komuniciranja

  dr. Dan Podjed, antropolog, ZRC SAZU
  Prikaži več

  Ne živimo le v času finančne inflacije, temveč tudi v času, ko se napihuje količina informacij, ki pridejo do ljudi po različnih napravah: od telefonov in računalnikov do pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev in pametnih stranišč. (Da, tudi slednja že obstajajo.) Po napovedih bo do leta 2030 po svetu več kot 25 milijard pametnih naprav, ki bodo komunicirale med sabo in skušale vplivati na ljudi. Že zdaj, ko je teh naprav manj, se zaradi inflacije komuniciranja težko osredotočimo. Kako lahko v času, ko je uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij pogosto predpogoj tako za delo kot druženje, znova pridobimo fokus? Kako se lahko osredotočimo na druge ljudi ter postanemo pozorni na kolektivne, globalne probleme? Predavanje se posveča tovrstnim vprašanjem in predstavi nasvete za odklop od naprav ter poglobljeno delo, ki ga v zadnjih letih vse bolj pogrešamo.

 • 14:15

  10

  Zaključek konference

  mag. Peter Ribarič, vodja programskega odbora

Vzporedni program – petek, 11. oktober 2024, dvorana Robert Scott

 • 09:00

  hren-in-sever-go-tečajiDelavnica: Z umetno inteligenco do 10x dviga učinkovitosti - 1. izvedba

  Boštjan Hren in Sašo Sever, GO Tečaji
  Prikaži več

  Delavnica je zasnovana za tiste, ki želijo razumeti, kako umetna inteligenca lahko izboljša poslovne procese in spodbuja inovacije. Udeleženci bodo pridobili teoretična znanja in praktične veščine za uporabo umetne inteligence pri vsakodnevnih nalogah znotraj organizacije.
  Prestavljena bodo aktualna in uporabna orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci (ChatGPT, DALL-E, Copilot ...) in njihovo integracijo v MS Office. Spoznali bodo, kako jim omenjena orodja lahko pomagajo pri pregledu in analizi dokumentov, interpretaciji in optimizaciji podatkov, poslovni komunikaciji, prevajanju ter reševanju manjših IT problemov.

 • 10:30

  2

  Odmor za osvežitev in odjavo iz hotela

 • 11:00

  hren-in-sever-go-tečajiDelavnica: Z umetno inteligenco do 10x dviga učinkovitosti - 2. izvedba

  Boštjan Hren in Sašo Sever, GO Tečaji
  Prikaži več

  Delavnica je zasnovana za tiste, ki želijo razumeti, kako umetna inteligenca lahko izboljša poslovne procese in spodbuja inovacije. Udeleženci bodo pridobili teoretična znanja in praktične veščine za uporabo umetne inteligence pri vsakodnevnih nalogah znotraj organizacije.
  Prestavljena bodo aktualna in uporabna orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci (ChatGPT, DALL-E, Copilot ...) in njihovo integracijo v MS Office. Spoznali bodo, kako jim omenjena orodja lahko pomagajo pri pregledu in analizi dokumentov, interpretaciji in optimizaciji podatkov, poslovni komunikaciji, prevajanju ter reševanju manjših IT problemov.

 • 12:30

  4

  Odmor za osvežitev

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PROGRAMSKI ODBOR

MAG. MELITA KOLBEZEN

Direktorica in partnerica v Skupini Advico

MAG. PETER RIBARIČ

Direktor Planet GV

DUŠAN JERAJ

Partner v iConsult