Melita Kolbezen

USTANOVITELJICA IN DIREKTORICA, ADVICO, D.O.O

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva, financ, davkov, notranje revizije, nakupov in prodaj podjetij in kontrolinga. Vrsto let je delovala v veliki skupini povezanih podjetij na različnih trgih. Leta 2012 je ustanovila lastno podjetje Advico d.o.o., ki nudi računovodske in druge davčno finančne svetovalne storitve. Podjetje ima danes 30 zaposlenih in posluje na domačem in tujih trgih, pri čemer ima v Srbiji tudi odvisno družbo. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.